JA slide show

Zrealizowane projekty

  • Projekt „Nasz Wybir-Zasoby informacyjne dla migrantów z Ukrainy w Polsce II”, w ramach którego wydawaliśmy gazetę dla migrantów z Ukrainy (w wersji papierowej i internetowej) oraz organizowaliśmy spotkania. Projekt finansowany przez Europejski Fundusz na Rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich i z budżetu państwa.
  • www.naszwybir.pl
  • Projekt „Empowering Migrant Youth: Models of Integration and Prevention of Exclusion” w partnerstwie z Międzynarodową Organizacją z Migracji. Projekt finansowany przez Unię Europejską.
  • Warsztaty artystyczne dla dzieci „Międzynarodowy świat bajki": zajęcia integracyjno-artystyczne z kreatywnego rozwoju i twórczego myślenia przeznaczone były dla dzieci migrantów oraz społeczności lokalnej Warszawy.

  • Badanie socjologizne wśród migrantów z Ukrainy w Polsce dla firmy komórkowej "Klucz".

Działalność

Fundacja Nasz Wybór prowadzi następującą działalność:

· Wydaję gazetę Nasz Wybir oraz prowadzi portal: www.naszwybir.pl

· Prowadzi warsztaty artystyczne dla dzieci

· Prowadzi badania socjologiczne

· Wydaje książki dla dzieci

Od 1 stycznia 2014 roku realizujemy projekty:

"Imigranci o wysokich kwalifikacjach na polskim rynku pracy. Badanie społeczne"

oraz

"Nasz Wybir - Zasoby informacyjne dla imigrantów z Ukrainy w Polsce III"

współfinansowane przez Europejski Fundusz na Rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich i z budżetu państwa.

Od 1 maja 2014 roku realizujemy projekt:
"Klub Ukraińskich Kobiet"

współfinansowany z programu "Obywatele dla Demokracji" finansowanego przez Fundusze EOG

Visa free Europe

Kontakt

Fundacja «Nasz Wybór»
nashvybir@gmail.com

Фонд «Наш Вибір»
nashvybir@gmail.com

Газета та портал Наш Вибір

Газета та портал


Działalność Fundacji "Nasz Wybór" wspierają

-International Organization for Migration

-Europejski Fundusz na Rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich

-Budżet państwa

-Fundusze EOG

-Program "Przemiany w Regionie - RITA"